Skip to main content

Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 21.10.2022

1. Rekisterinpitäjä

Eläinlääkäripalvelu VALO Ay (”SPOTTI”), y-tunnus 2765089-8
Osoite: Kuninkojankaari 26 B 20320 Turku
Puhelin: +358 40 0717108
Sähköposti: info@elainlaakarivalo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Saara Virta ja Aino Virkki, yrittäjät
Osoite: Kuninkojankaari 26 B 20320 Turku
Puhelin: +358 40 0717108
Sähköposti: info@elainlaakarivalo.fi

3. Rekisterin nimi

Eläinlääkäripalvelu VALO/SPOTTI käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietojasi tuottamiemme palveluiden toimittamista varten. Pääasiassa keräämme tietoja suoraan sinulta itseltäsi rekisteröitymisesi yhteydessä, tilatessasi palveluitamme ja/tai päivittäessäsi profiilisi tietoja. Henkilötietojasi voidaan kerätä myös vieraillessasi verkkosivuillamme tai selaillessasi niitä.

Käsittelemme henkilötietojasi palvelun tuottamisen ohella myös hallinnoidessamme asiakassuhdettamme, mahdollisiin suoramarkkinointitarkoituksiin kuten uutiskirjeiden lähettämiseen, sekä tarpeen mukaan myös kehittäessämme liiketoimintaamme.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilyttäminen

Rekisteriimme tallennettavia tietoja ovat:
Nimi
Henkilötunnus
Sähköpostiosoite
Kotisoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi
Kieli
Laskutustiedot
Verkkotunnistetiedot
Palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, vierailuajankohdat, asetukset, jne.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme rekisteriimme tallennettavat tiedot pääasiassa sinulta itseltäsi palveluidemme käytön aloittamisen yhteydessä sekä verkkosivujemme kautta sähköpostilistalle ilmoittautuessa. Voimme kerätä henkilötietojasi myös lähettämäsi yhteydenoton kautta (sähköposti, sosiaalinen media, asiakastilaisuus).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojasi ei luovuta eteenpäin ilman antamaasi suostumusta. Poikkeuksena tästä ovat viranomaisten tai lainsäädännön edellyttämät tilanteet.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa rekisterin henkilötiedoista saatetaan käsitellä tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja ovat mm. sähköpostiosoite ja rekisteröitymisajankohta sähköpostilistalle. Sähköpostilistan ylläpitämiseen käytetään Mailchimp-järjestelmää. Kunkin sähköpostilistalle lähetetyn tiedotteen yhteydessä vastaanottajan on mahdollista poistua listalta.

9. Tietojen paikkansapitävyys

Käyttäessäsi palveluamme sitoudut siihen, että kaikki antamasi tiedot ovat paikkansa pitäviä ja pitävät sisällään vain omia henkilötietojasi. Mikäli haluat tehdä tietoihisi muutoksia, on muutokset mahdollista tehdä rekisteröitymisen jälkeen omassa profiilissasi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään luottamuksellisina asianmukaisesti suojattuna. Eläinlääkäripalvelu VALO Ay:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

Säilytämme tietojasi vain niin kauan, kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Säilytämme henkilötietojasi lähtökohtaisesti siihen saakka, kun käytät palveluamme. Mikäli käytämme tietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, käytämme tietojasi siihen saakka, kunnes peruutat tilauksesi.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista sekä pyytää omien tietojensa poistamista kokonaan. Mikäli haluat käyttää jotakin edellä mainituista tiedoista, tulee yksilöity pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle mieluiten sähköpostilla osoitteeseen info@elainlaakarivalo.fi. Pyydämme tarvittaessa sinua todistamaan henkilöllisyytesi ja vastaamme sinulle pyyntöösi kuukauden sisällä. Oikeuden käyttäminen on sinulle maksutonta.

Eläinlääkäripalvelu VALO Ay